หาตัวเองเจอหรือยัง?

หากมัวแต่คิดไม่ลงมือทำ ก็จะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองชอบอะไร การประกอบการคือการค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง ผ่านการสำรวจ ทดสอบ และลงมือทำ

อิสระทางความคิด

เพราะกรอบแนวคิดแบบเดิม ไม่สามารถสร้างจินตนาการและนวัตกรรมได้ การประกอบการจึงไม่ใช่การ ``ท่องจำหนังสือ`` แต่เป็นทักษะที่ต้อง ``เรียนรู้ด้วยตัวเอง`` ผ่านการลงมือทำ

ความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงและคนเปลี่ยนไป การประกอบการจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าต่อตนเองและโลกให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้น

การประกอบการต่างจากบริหารธุรกิจอย่างไร?

หากถามคนทั่วไปว่าการประกอบการแตกต่างจากบริหารธุรกิจอย่างไรหลายคงคงตอบว่า “ไม่ต่าง” เพราะพอมีคำว่า “การประกอบการ” เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็มักจะทำให้หลายคนนึกถึง “การทำธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การค้าขาย หรือกำไรขาดทุน” ไปซะอย่างงั้น สิ่งถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของการประกอบการ

สร้าง

ผู้ประกอบการนั้นสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการ ทีมงาน ธุรกิจใหม่

บริหารธุรกิจ

การบริหารนั้นบริหารสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วโดยบริหารให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจ

ประกอบสิ่งใหม่

การประกอบการคือการประกอบสิ่งใหม่ที่ไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะไม่มีข้อมูลจึงต้องค้นหา พิสูจน์และทดสอบสิ่งที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่

สิ่งที่มีอยู่แล้ว

การบริหารคือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการบริหารเดิม และคาดการณ์จากสิ่งที่ได้เคยทำมาในอดีต

เริ่มต้น

การประกอบการนั้นเป็น “จุดเริ่มต้น” ของการสร้างสิ่งใหม่ เริ่มค้นหาคุณค่าใหม่ เริ่มสร้างรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน

ผลลัพธ์

ธุรกิจคือผลลัพธ์จากการประกอบการ การบริหารธุรกิจจึงเป็นการบริหารผลลัพย์จากการประกอบการที่เป็นปลายทางของจุดเริ่มต้น

ไร้รูปแบบ

เมื่อการประกอบการคือการเริ่มใหม่จึงไม่มีข้อกำหนดผูกมัด หรือสูตรลับในการประสบความสำเร็จ การประกอบการนั้นไร้รูปแบบ และมีอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไร้สิ้นสุด

มีรูปแบบ

การบริหารธุรกิจคือการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ ทำให้มีกรอบและรูปแบบที่เป็นผลพวงมาจากการสร้างธุรกิจเดิมจะมีความชัดเจนที่จะพัฒนาต่อให้ดีขึ้น

ความไม่แน่นอน

การประกอบการคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ เพราะไม่มีข้อมูลเดิม จึงไม่รู้ว่าผลลัพย์จะเป็นอย่างไรต้องทดลอง พิสูจน์อยู่ซ้ำๆ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอ

ความเสี่ยง

การบริหารธุรกิจนั้นมีข้อมูลในอดีต สามารถคาดการณ์ได้ตามความน่าจะเป็นและมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ

ความรู้ข้ามสาขา

การประกอบการต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายสาขามาประกอบกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ รูปแบบใหม่

ความรู้เฉพาะทาง

ในการบริหารธรุกิจมีสาขาเฉพาะทางเช่น การตลาด การเงิน การจัดการโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม