ชีวิตในวิทยาลัยฯ

ณ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ไม่ได้มีแค่การเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เรายังมีพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องจะช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นโอกาสใหม่ๆอีกมากมายในอนาคต