คำถามที่พบบ่อย

สมัครเรียนต่อ ป.ตรี ได้ที่ไหน

ช่องทางการสมัครเรียนต่อ @UTCC มี 2 ช่องทาง น้องๆ สามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้เลย

  1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ทาง LINE : @utcccare (มี @ ด้วย)
  2. มาสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 2 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
    สถานที่ตั้ง ม.หอการค้าไทย : https://goo.gl/maps/JEY6UvPL8Qh8NyyM9
    สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ทาง LINE : ceutcc
    โทร. 02 – 697 – 6767 (ในเวลาทำการ 9.00 – 16.00 น.)

สมัครเรียนต้องสอบมั้ย

การสมัครเรียนปกติ ไม่ต้องสอบ แต่เพื่อให้ผู้สมัครมั่นใจในการเลือกคณะวิชา #เป๊ะปัง ที่ ม.หอการค้าไทย จะมีการแนะแนวและซักถามข้อมูลจากผู้สมัคร พร้อมให้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สมัครเลือกคณะวิชาที่ได้ทำตามความฝัน Follow Your Dreams ไปสู่ความสำเร็จแน่นอน

กู้เรียน กยศ. หรือ กรอ. ได้มั้ย

ได้แน่นอนตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา

– Website  : http://department.utcc.ac.th/utccswd

– Facebook : www.facebook.com/utccstudentwelfare

– อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304 ม.หอการค้าไทย

– โทร. 02-697-6912 , 02-697-6913 (ในเวลาทำการ 9.00-16.00 น.)

ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX เท่าไหร่จึงจะสมัครเรียนต่อได้

ม.หอการค้าไทย เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และที่พิเศษกว่านั้นคือ “เราเปิดกว้างมากๆ” ไม่จำกัดสาขาที่เรียนจบมา ทุกคณะวิชา เพียงสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. / กศน. หรือวุฒิสอบเทียบ GED และเทียบเท่า “สามารถสมัครได้เลย”

การสมัครเรียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครที่สมัครผ่านออนไลน์สามารถส่งเอกสารภายหลังได้ โดยไม่เกินกำหนด “วันเปิดเทอม”
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.1:4 ใบ รบ.) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่าย (1-2นิ้ว) จำนวน 1 รูป
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
Note : เอกสารใดไม่ครบสามารถขอผ่อนผันได้
สอบถามเพิ่มเติม ทาง LINE : @utcccare (มี @ ด้วย)
โทร. 02-697-6767 (ในเวลาทำการ 9.00-16.00 น.)

ปีการศึกษานี้ เปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หากสมัครเดือนพฤษภาคมนี้ รับทุนส่วนลดเล่าเรียน 10,000 บาท

จบวุฒิ ปวช. มา… เรียนที่ CE ได้มั๊ย

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา ที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ เปิดกว้าง… เปิดโอกาสให้สมัครได้และสามารถเทียบโอนได้ตามเกณฑ์วิทยาลัย ฯ

การสมัครเรียนต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.-

ค่าเล่าเรียน (รวมค่าบำรุงการศึกษาต่างๆและค่าหน่วยกิตแล้ว) สามารถชำระเต็มจำนวน หรือชำระบางส่วนเริ่มต้นที่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยในกรณีที่ผู้สมัครต้องการรับอุปกรณ์ iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System ตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด แนะนำยอดชำระที่ 15,000 บาทขึ้นไปสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-697-6767

(ในเวลาทำการ 9.00-16.00 น.)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่

ค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยสามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้งต่อภาคเรียน เฉลี่ยครั้งละ 29,800 บาท โดยรายละเอียดการแบ่งชำระแอดมินสรุปไว้แล้วที่ใต้คอมเม้นท์นี้ค่ะ

เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรของเราออกแบบและสอนโดยผู้ประกอบการในหลักสูตร 3 ปีจบ พร้อมสร้างธุรกิจ

โดยแบ่งประมาณนี้ค่ะ

ปี 1 เทอม 1 เรียนเนื้อหาวิชาต่างๆ + ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด

ปี 1 เทอม 2 เรียนเนื้อหาวิชาต่างๆ + ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด

//Summer ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด//

ปี 2 เทอม 1 เรียนเนื้อหาวิชาต่างๆ + ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด

ปี 2 เทอม 2 เรียนเนื้อหาวิชาต่างๆ + ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด

//Summer ทำโปรเจกต์ตามธีมที่กำหนด//

ปี 3 เทอม 1 ทำโปรเจกต์ของตัวเอง

ปี 3 เทอม 2 ทำโปรเจกต์ของตัวเอง

เปิดเทอมช่วงไหน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566