ทำไม เราถึงแตกต่าง

เรามีการผลักดันการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำมากกว่าท่องจำตำรา เรามีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกไปค้นหาความเป็นไปได้ ทดสอบสมมุติฐาน ลงมือทำและพิสูจน์ไอเดีย เราพัฒนาทักษะให้นักเรียนกล้าที่เผชิญหน้ากับปัญหา รวมถึงทักษะในการค้นหาโอกาส เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม

ในปัจจุบันนักศึกษาที่จบในวิทยาลัยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม และองค์กร พวกเขาคือผู้ที่นำทักษะการประกอบการมาสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ประวัติ ปัจจุบัน

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (College of Entrepreneurship, University of the Thai Chamber of Commerce; CE UTCC) ถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยเริ่มต้นจากสาขาการประกอบการคณะบริหารธุรกิจที่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้เปิดสาขาการประกอบการขึ้น ด้วยลักษณะพิเศษและความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจ ส่งผลให้วิทยาลัยผู้ประกอบการถูกก่อตั้งขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557

ปัจจุบันวิทยาลัยผู้ประกอบการได้สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาแล้วจำนวนกว่า 355 คน ทั้งหมด 18 รุ่น โดยแต่ศิษย์เก่าแต่รุ่นต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

นอกเหนือจากกิจกกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างจากระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมแล้ว ทางวิทยาลัยผู้ประกอบการยังมือเครือข่าย CE Alumni เป็นพื้นที่จะให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์เพื่อค้นหาโอกาสร่วมกัน รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือกันทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตอีกด้วย

ประวัติมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ตึก 7 ชั้น 10 วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 697 6152