🎊 Find Your Self Workshop 🎊

วันที่:

🎊 Find Your Self Workshop 🎊

💅🏻วิทยาลัยผู้ประกอบการ จัด Workshop Nail Art 💅🏻

🔥เพื่อฝึกทักษะและหาประสบการณ์ให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีพี่แบล็ก เจ้าของร้าน 24hr.studio และทีมงานมาให้ความรู้และแนะนำฝึกลงมือปฏิบัติจริงในการเพ้นท์เล็บซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตนเองและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วย