ชมรมมุสลิม และนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ร่วมออกบูท

วันที่:

ชมรมมุสลิม และนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ร่วมออกบูทแนะแนวทางการศึกษาในงานมหกรรมวิชาการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธค่ะ
CEbacktoschool #CEUTCC #UTCC #วิทยาลัยผู้ประกอบการ #ผู้ประกอบการ