Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Image 3

ปั่นไอเดีย สปีดอัพธุรกิจ
รับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2561

NICE CLUB
College Of entrepreneurship 27 September 2018

รู้เท่าทันวิธีรวยลัด
20 กันยายน 2561 เวลา : 13.00 เป็นต้นไป ณ อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Reunion Smart Entreprenuer
26 July 2018 Time : 18.00 - 22.00 at Tarathep Hall Chaophraya Park Hotel

"งานอบรมมารยาททางสังคม"
งานอบรมมารยาททางสังคม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง5901 เปิดลงทะเบียนในระบบวันที่ 9 พ.ย. 59

ประชุมนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 4 ชั้นปี
ประชุมนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 4 ชั้นปี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้อง 10201

“โครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม”
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 - 3, 4 - 5, 8 - 9 สิงหาคม 2559 (ค่าย 2 วัน 1 คืน) และค่าย “คุณธรรมจริยธรรม” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า, รอบบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

งาน "Pastel love Entrepreneur Day 2016"
" รักแท้จริง คือ รักในสิ่งที่เราทำ " ในวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ สวนหน้าอาคาร 10, อาคาร 1 และ 2 งานเริ่ม 09.00 - 16.00 น.ของทุกวัน ในร้านมี *การออกร้านจากนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่* *เสวนาวิชาการ* *ชมบรรยากาศ Business Pitching* *กิจกรรมบันเทิง* *ของรางวัลมากมาย*
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ!!! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ทุกคน
ทางวิทยาลัยผู้ประกอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการ Beta Young Plus โดยที่นักศึกษาที่ต้องการสมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเอกสารที่แนบมาให้แล้วนำเอกสารมาส่งได้ วิทยาลัยผู้ประกอบการ(office) ตึก 7 ชั้น 10 จะรับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 – วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 สามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6152 หรือที่ห้องวิทยาลัย
ดาวน์โหลดใบสมัคร

งาน Thank น้องโรงเรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการ
เรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการทุกชั้นปีมาร่วมงาน Thank น้อง สถานที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 18.00 - 22.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Beta Young ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้มกับไทยเบฟ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือ ทำ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม วันเวลาและสถานที่ วันที่ 30 ก.ย. 58 จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม ThaiBev expo
วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ พื่อแสดงศักยภาพการเติบโต และความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำทาง ธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่งคง และยั่งยืนซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการจัดการ แสดงนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการออกบูธรับสมัครงาน ฯลฯ งานดังกล่าวจึงน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดสำหรับ การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตแก่นักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม River Festival
เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของประเทศไทย น้องๆ จะร่วมเป็น พี่เลี้ยงแก่มัคคุเทศก์น้อยซึ่งจะเป็นนักเรียน ระดับ อายุ 7 – 14 ปี โดยจะมีการอบรม และลงพื้นที่ในการเตรียมงาน ในส่วนวันงาน จะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อยโดย ประจำจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Beta Young รวมตัวร่วมใจ ต้านภัยหนาว
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือ และทำกิจกรรม เพื่อสังคมร่วมกับไทยเบฟ รวมถึงเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม