enterpreneurs events

Meet the Guru

คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Meeting With the Guru ในงานไขเคล็ดลับ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ” โดย คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล

"มหัศจรรย์แห่งอ้อย" บวกกับแนวคิด "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ" ของกลุ่มมิตรผล เป็นอีกกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บ่มเพาะมาจาก ข้างใน ที่ "สร้างโอกาส" ความเท่าเทียม การเข้าถึงแหล่งทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ วันนี้ความมั่งคงทางด้านอาหารมาพร้อมกับความยั่งยืนของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกห่วงโซ่ การปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งของ ภาครัฐและเอกชนจำเป็นที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปกลุ่มมิตรผลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของโลก

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Meeting With the Guru ในโครงการผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิสัมมาชีพ หัวข้อ "กระบวนทัศน์การแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทย" โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมไทย ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการบริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน

“การก้าวไปข้างหน้าแต่ละครั้งของซีพีเอ็นจะต้องเป็นก้าวที่สำคัญและสร้างความยิ่งใหญ่ ซึ่งครั้งนี้เราเล็งเห็นโอกาสทาง ธุรกิจบนโลเคชั่นที่ดีที่สุด 2 แห่งของประเทศ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งการขยายตัวของเมือง และกลุ่มเป้าหมายกำลังซื้อสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ซีพีเอ็นจะต้องช่วงชิง โอกาสในการเปิดศูนย์การค้าในทำเลสำคัญของประเทศก่อนใคร นอกจากนี้อีกก้าวใหม่ของซีพีเอ็น คือ การนำนวัตกรรม การพัฒนาศูนย์การค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตกต่าง ซึ่งในอนาคตศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทุกแห่ง จะมีรูปแบบใหม่ที่ต่างกัน ไปทุกที่ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้ผู้บริโภคยุคใหม่มีความสุขยิ่งๆ ขึ้น”

คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริาหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน เป็นที่หมายปองของผู้บริโภคมากขึ้น เพราะสะดวก สบายกว่าอาหาร ตามสั่งทั่วไป “คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (SSF) ไม่รอช้า คว้าโอกาสทันควัน เปิดโรงงานใหม่แห่งที่ 4 แต่เป็นแห่งที่ 2 ในเขตกบินทร์บุรี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย "สุรพลนิชิเรฟู้ดส์" เดินหน้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง

คุณสุกิจ หวั่งหลี

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และ
ประธานกรรมการ บริษัท พูลผล จำกัด

“ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท พูลผล จำกัด บุคคลซึ่งถือเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย และเป็นบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจการเกษตร ซึ่งมีประสบการณ์บริหารงานด้านธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี เป็นนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย”

คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ประธานมูลนิธิอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และประธานกรรมการบริษัท บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป

“Think Like a Leader ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ต้องคิดให้รอบด้าน เรียนรู้จากอดีตสู่การพัฒนาในปัจจุบัน พร้อมมุ่งสู่ทิศทางแห่งอนาคต สิ่งเหล่านี้คือเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอัญมณีไทยของบริษัท บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป ที่คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกลุ่ม เน้นย้ำมาตลอด 48 ปีที่ผ่านมา

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

สาระถือเป็นทายาท "ล่ำซำ" และผู้บริหารที่มีบทบาทสูงมากในเมืองไทยประกันชีวิต ตั้งแต่ที่เขาได้เริ่มเข้ามาทำงานในนี้ เมื่อปี 2536 ท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อมในธุรกิจประกันชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ การเข้ามาแข่งขันของบริษัทประกันชีวิตจากต่างชาติ ทั้งที่เป็นการเข้ามาลงทุนโดยตรง และร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศไทย บทบาทสำคัญในการ Re-Engineering องค์กรเมืองไทยประกันชีวิตครั้งใหญ่ในปี 2540 รวมทั้งเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันชีวิต

Mr. Harald Link

Chairman of B. Grimm Group

คุณฮาราลด์ ลิงค์ เจ้าของห้าง บี.กริม ถือเป็นบริษัทที่อยู่นาน สนใจในคุณภาพมากที่สุด สนใจในลูกค้ามากที่สุด และเรื่องกำไรเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาคิดท่านเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานาน เขามีพาสปอร์ตไทย และมีชื่อไทย - นามสกุลไทย มีภรรยาเป็นเจ้าหญิงยุโรป ถึงแม้ว่าคุณฮาราลด์ จะไม่ได้เกิดที่เมืองไทย แต่ครอบครัว ของคุณฮาราลด์ทำกิจการในเมืองไทยมาร้อยกว่าปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ซึ่งคุณฮาราลด์สามารถพูด อ่าน เขียนไทยได้ เหมือนคนไทย และในปัจจุบันเป็นนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมีสนามโปโลเป็นของตัวเอง

คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Meeting With the Guru ในงานไขเคล็ดลับ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ” โดย คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย